+LINE ID與電話號碼相同
服務專線
0930722664
電子郵件
gq@superhi-vision.com

更新日期2018/12/27

觀看訪客統計報表 
首頁
公司簡介
投影機採購指南
投影機價格
預約展示
投影機線上購物
投影銀幕布幕
經銷商詢價
投影機燈泡
投影機維修
投影機施工
友站連結
投影機技術支援
網站地圖

BENQ 投影機燈泡 / BENQ投影機維修


3M投影機燈泡 AURORA投影機燈泡 ACER投影機燈泡 ASK投影機燈泡 BENQ投影機燈泡 Barco投影機燈泡 CANON 投影機燈泡
CHRISTIE 投影機燈泡 EIKI 投影機燈泡 EPSON投影機燈泡 FUJITSU投影機燈泡 HITACHI 投影機燈泡 HP投影機燈泡 INFOUS投影機燈泡
IBM投影機燈泡 MITSUBSHI  投影機燈泡 NEC投影機燈泡 OPTOMA投影機燈泡 PANASONIC投影機燈泡 PHILIPS投影機燈泡 PLUS投影機燈泡
SONY投影機燈泡 SHARP投影機燈泡 SANYO投影機燈泡 TOSHIBA投影機燈泡 VIEWSONIC投影機燈泡 PREMIER 投影機燈泡 JATOR 投影機燈泡
VIVITEK 台達投影機燈泡

機器型號

產品圖

 

   品名

7753LCD

150W UHP

BenQ 7753LCD 投影機燈泡

7755 (LCD)

150W UHP

BenQ 7755 (LCD)  投影機燈泡

7763P/PAPS

150W NSH

BenQ 7763P/PAPS  投影機燈泡

7765PA/PE

150W NSH

BenQ 7765PA/PE  投影機燈泡

DX550/DS550

150W NSH

BenQ DX550/DS550  投影機燈泡

DX6500/DS650D

210W NSH  

BenQ DX6500/DS650D  投影機燈泡

DX655/DS655

210W NSH  

BenQ DX655/DS655  投影機燈泡

DX660/DS660

210W NSH  

BenQ DX660/DS660  投影機燈泡

HT480W

150W VIP

BenQ HT480W  投影機燈泡

SL700X

120W VIP

BenQ SL700X  投影機燈泡

SL703SA/SL703S

120W VIP

BenQ SL703SA/SL703S  投影機燈泡

SL705SA/SL705S

120W VIP

BenQ SL705SA/SL705S  投影機燈泡

SL705XA/SL705X

120W VIP

BenQ SL705XA/SL705X  投影機燈泡

VP110X/150X(LCD)

150W UHE

BenQ VP110X/150X(LCD)  投影機燈泡

PB2120/PB2125

150W VIP

BenQ PB2120/PB2125  投影機燈泡

BenQ PB2140 200W UHP BenQ  PB2140  投影機燈泡

PB2220/PB2225

150W VIP

BenQ  PB2220/PB2225  投影機燈泡

BenQ PB2240 200W UHP BenQ PB2240 投影機燈泡
BenQ PB2250 200W UHP BenQ PB2250 投影機燈泡

PB6100/6215/6115

200W NSH

BenQ PB6100/6215/6115投影機燈泡

BenQ PB6110 200W NSH BenQ PB6110 投影機燈泡
BenQ PB6200 200W NSH BenQ PB6200 投影機燈泡
BenQ PB6210 200W NSH BenQ PB6210 投影機燈泡
BenQ PB6240 250W UHP BenQ PB6240 投影機燈泡

PB6105/6205

200W NSH

BenQPB6105/6205投影機燈泡

PB7105/7205/7225

250W UHP

BenQ PB7100 PB7105/7205/7225 投影機燈泡

BenQ PB7100 250W UHP BenQ PB7100 投影機燈泡
BenQ PB7110 250W NSH BenQ PB7110 投影機燈泡
BenQ PB7200 250W UHP BenQ PB7200 投影機燈泡
BenQ PB7210 250W UHP BenQ PB7210 投影機燈泡
BenQ PB7220 250W UHP BenQ PB7220 投影機燈泡
BenQ PB7230 250W UHP BenQ PB7230 投影機燈泡
BenQ PB8120 250W UHP BenQ PB8120 投影機燈泡
BenQ PB8140 250W UHP BenQ PB8140 投影機燈泡
BenQ PB8220 250W UHP BenQ PB8220 投影機燈泡
BenQ PB8230 250W UHP BenQ PB8230 投影機燈泡
BenQ PB8240 250W UHP BenQ PB8240 投影機燈泡
BenQ PB8250 300W P-VIP BenQ PB8250 投影機燈泡
BenQ PB8260 300W P-VIP BenQ PB8260 投影機燈泡
BenQ PB9200 310W NSH BenQ PB9200 投影機燈泡
BenQ PE5120 200W VIP BenQ PE5120 投影機燈泡
BenQ PE7800 210W NSH BenQ PE7800 投影機燈泡
BenQ PE8700 210W NSH BenQ PE8700 投影機燈泡
PB8125/8225/8235 250W UHP BenQ PB8125/8225/8235 投影機燈泡

PE7800

210W NSH

BenQ PE7800 投影機燈泡

PE8700/PE8710

210W NSH

BenQ PE8700/PE8710 投影機燈泡

PD110

 

BenQ PD110 投影機燈泡

PD112

 

BenQ PD112 投影機燈泡

PD310C

 

BenQ PD310C 投影機燈泡

PD321

 

BenQ PD321 投影機燈泡

PD520C/521

150W VIP

BenQ PD520C/521 投影機燈泡

PD720C/721

200W UHP

BenQ PD720C/721 投影機燈泡

8255

300W UHP

BenQ 8255 投影機燈泡

8245/8145

250W UHP

BenQ 8245/8145 投影機燈泡

7115/7215/7235

250W

BenQ 7115/7215/7235 投影機燈泡

2245

200W

BenQ 2245 投影機燈泡

PB7100

250W UHP

BenQ PB7100 投影機燈泡

BenQ HT480W

150W VIP

BenQ HT480W 投影機燈泡

BenQ MP610 200W BenQ MP610 投影機燈泡
BenQ MP611 200W BenQ MP611 投影機燈泡
BenQ MP620 230W UHP BenQ MP620 投影機燈泡
BenQ MP720p 220W UHP BenQ MP720p 投影機燈泡


BENQ 燈泡料號 /  BENQ 對應機型

 

5J.J4G05.001 W1100 / W1200
5J.J0605.001 MP780ST
5J.J3S05.001 MS510, MX511, MW512
5J.J2N05.011 SP840
5J.J3A05.001 MX880UST(MX712UST)
5J.J4105.001 MS612ST,MX613
5J.J4D05.001 SP891
5J.J3J05.001 MX760,MX761,MX812ST,MX762ST
5J.J3L05.001 MX810ST,MX713ST
5J.J3K05.001 MW811ST,MW714ST
5J.J3T05.001 MX710,MX613ST,MS614,MX615,MX615+,MX660P
5J.J3V05.001 MX711/ MX660
5J.J2805.001 SP890
5J.J1105.001 W550
5J.J0705.001 MP670/ W600 /W600+
5J.J1X05.001 MP626
5J.J0W05.001 W1000 / W1000+
5J.J2S05.001 MP615P/ MP625P
5J.J0A05.001 MP515/ MP525/ MP515 ST/ MP515P
5J.J1V05.001 MP575, MP525p, MP525ST, MP525-V
5J.J2D05.001 SP920P
5J.J2D05.011 SP920P
5J.J0T05.001 MP772ST, MP782ST
5J.J0105.001 MP523/ MP514
5J.Y1405.001 MP513
5J.Y1C05.001 MP735
5J.Y1605.001 CP270
5J.Y1E05.001 MP623/ MP624
9E.Y1301.001 MP522/522ST/512/512ST
9E.0CG03.001 SP870
5J.08G01.001 MP730
5J.J2K02.001 W500
5J.06001.001 MP612/MP612c/ MP622/ MP622c
59.J0B01.CG1 W10000/W9000/PE8720
65.J0H07.CG1 PB9200
60.J3207.CB1 DXS550              
5J.J0405.001 MP776/ MP777/ MP776ST
5J.J1M02.001 MP770
5J.Y1H05.011 MP724
60.J3416.CG1 DXS660/650 
CS.5JJ2F.001 MP720P/MP625/MP725p
5J.00S01.001 CP120C
5J.J1R03.001 CP220
CS.5JJ0V.001 CP120 
5J.J2C01.001 MP611/MP611c/MP721/MP721c/ MP620c
5J.J1S01.001 W100/MP610/MP620P
5J.08001.001 MP511
5J.01201.001 MP510
9E.08001.001 MP511+
CS.5J0DJ.001 SP820
5J.07E01.001 MP771
5J.J1Y01.001 SP830
5J.J2A01.001 SP831
9E.0ED01.001 CP220C
5J.06W01.001 MP723/ MP722/ EP1230
9E.0C101.001 SP920
9E.0C101.011 SP920
5J.Y1B05.001 MP727
5J.J2605.001 W6000, W6500
5J.J4R05.001 MX813ST/ MW712/ MW815ST / MX813ST+
5J.J5105.001 W710ST
5J.J5205.001 MS500/ MX501/ MS500-V/ MX501-V/ TX501/ MS500P/MS500 +
5J.J5E05.001 MS513/ MX514/ MW516
5J.J2V05.001 MX750 (MP778)/ MW860USTI/ MW860USTI-V/ MW870UST
5J.J5X05.001 MX716
5J.J4N05.001 MX763/ MX764/ MX717
5J.J7C05.001 MX815ST/ MX815ST+/ MX816ST/ MX815PST
5J.J6V05.001 MX520/ MX703
5J.J6L05.001 MS517/ MX518/ MW519/ MS517F/ MX518F
5J.J7T05.001 MW817ST
5J.J6H05.001 MS513P/MX514P/MS500H/TS513P
5J.J3905.001 W7000
5J.J4L05.021 SH960/ TP4940
5J.J4L05.001 SH960/ TP4940
5J.J4S05.001 MW814ST
5J.J5405.001 W700/ W700+/ W1060/ W703D
5J.J5R05.001 MX701/ MS513PB/ MX514PB
5J.J4J05.001 SH910
5J.J7L05.001  W1070/ W1080ST
5J.J8J05.001 MW663
5J.J6E05.001 MX662/ MX720
5J.J6N05.001 MX722
5J.J6R05.001 MX766/ MW767/ MX822ST/ MX768/ MW769
5J.J6S05.001 MS616ST
5J.J8G05.001 MX618ST
5J.J7K05.001 W750/W770ST
5J.J8F05.001 MX661/ MX503H/ MX805ST
5J.J9A05.001 MX818ST/ MX819ST/ DX818ST/ DX819ST /MX806ST
5J.JA105.001 MS521/ MX522/ MW523
5J.J9R05.001 MS504/ MX505/ MS524/ MX525/MX528
5J.J6D05.001 MS502/ MX503/ MS502P/ MX503P
5J.J4V05.001 MX850UST/ MW851UST
5J.J8K05.001 SX914
5J.J9E05.001 W1500
5J.J9E05.001 W1400
5J.J9M05.001 W1300
5J.JAR05.001 MW621ST
5J.JAH05.001  MH680/TH681/TH681+
5J.J8805.001 SX912/MH740/SH915
5J.J9V05.001 MS619ST/ MX620ST/ ML7437/ MS630ST/ MX631ST/ MW632ST
5J.J8M05.011 MX852UST/ MW853UST
5J.J6P05.001 MW721
5J.JAG05.001 MX600
5J.J9P05.001 MX666
5J.JA705.001 SW916
5J.JC205.001 MW526/MW529
5J.JCL05.001 TH682ST
5J.J9H05.001 W1070+/W1080ST+
5J.JCW05.001 ES500/EX501
5J.JC705.001 PX9710/PU9730
5J.JD105.001 MX602
5J.JCA05.001 MW843UST
5J.JCM05.001 MX726/ MW727
5J.JD205.001 MW603
5J.JDH05.001 PX9210
5J.JD305.001 W1350/W3000
5J.JDV05.001 MX830UST/DX830UST
5J.JCJ05.001 MX704/ MW705
5J.JEA05.001 MH741
5J.JE905.001 MH684
5J.JEG05.001 SX930/ SU931
5J.JEL05.001 TH670
5J.JDP05.001 SX920/ SW921/ SU922
5J.JDM05.001 MX882UST/ MW883UST
5J.JEE05.001 W1110/ W2000/ HT2050/ HT3050 

BenQ 7763P
BenQ 7763PA
BenQ 7765PA
BenQ BH3020
BenQ CH100
BenQ CP120
BenQ CP120c
BenQ CP220
BenQ CP270
BenQ DS550
BenQ DS650
BenQ DS660
BenQ DX550
BenQ DX650
BenQ DX660
BenQ EP5920
BenQ GP10
BenQ GP20
BenQ HC1200
BenQ HT1070
BenQ HT1070A
BenQ HT1075
BenQ HT1085ST
BenQ HT2050
BenQ HT2050A
BenQ HT2150ST
BenQ HT2550
BenQ HT3050
BenQ HT4050
BenQ HT480W
BenQ HT6050
BenQ HT8050
BenQ HT9050
BenQ i500
BenQ Joybee GP1
BenQ Joybee GP2
BenQ LH770
BenQ LH890UST
BenQ LK970
BenQ LU9235
BenQ LU950
BenQ LU951ST
BenQ LU9715
BenQ LU9915
BenQ LW61ST
BenQ LW890UST
BenQ LX60ST
BenQ LX770
BenQ LX810STD
BenQ MH530
BenQ MH530FHD
BenQ MH535A
BenQ MH630
BenQ MH680
BenQ MH733
BenQ MH740
BenQ MH741
BenQ MH750
BenQ MH760
BenQ MH856UST
BenQ MP510
BenQ MP511
BenQ MP511+
BenQ MP512
BenQ MP512ST
BenQ MP513
BenQ MP514
BenQ MP515
BenQ MP515 ST
BenQ MP522
BenQ MP522ST
BenQ MP523
BenQ MP525
BenQ MP525 ST
BenQ MP525P
BenQ MP575
BenQ MP610
BenQ MP611
BenQ MP611c
BenQ MP612c
BenQ MP615P
BenQ MP620
BenQ MP620c
BenQ MP620p
BenQ MP622
BenQ MP622c
BenQ MP623
BenQ MP624
BenQ MP625P
BenQ MP626
BenQ MP670
BenQ MP720p
BenQ MP721
BenQ MP721c
BenQ MP722
BenQ MP723
BenQ MP724
BenQ MP727
BenQ MP730
BenQ MP735
BenQ MP770
BenQ MP771
BenQ MP772 ST
BenQ MP776
BenQ MP776 ST
BenQ MP776 ST 130 Offset
BenQ MP777
BenQ MP780 ST
BenQ MP780 ST+
BenQ MP782 ST
BenQ MS500
BenQ MS502
BenQ MS504
BenQ MS504A
BenQ MS510
BenQ MS513
BenQ MS517
BenQ MS521
BenQ MS524
BenQ MS524A
BenQ MS524AE
BenQ MS524E
BenQ MS527E
BenQ MS612ST
BenQ MS614
BenQ MS616ST
BenQ MU686
BenQ MU706
BenQ MW512
BenQ MW516
BenQ MW519
BenQ MW523
BenQ MW526
BenQ MW526A
BenQ MW526AE
BenQ MW529E
BenQ MW535A
BenQ MW571
BenQ MW612
BenQ MW621ST
BenQ MW632ST
BenQ MW663
BenQ MW665
BenQ MW705
BenQ MW712
BenQ MW721
BenQ MW727
BenQ MW732
BenQ MW767
BenQ MW769
BenQ MW811ST
BenQ MW814ST
BenQ MW817ST
BenQ MW820ST
BenQ MW821ST
BenQ MW824ST
BenQ MW826ST
BenQ MW843UST
BenQ MW851UST
BenQ MW853UST
BenQ MW853UST+
BenQ MW855UST
BenQ MW860USTi
BenQ MW864UST
BenQ MW870UST
BenQ MW883UST
BenQ MX501
BenQ MX503
BenQ MX505
BenQ MX511
BenQ MX514
BenQ MX518
BenQ MX520
BenQ MX522
BenQ MX525
BenQ MX525A
BenQ MX528E
BenQ MX570
BenQ MX600
BenQ MX613ST
BenQ MX615
BenQ MX618ST
BenQ MX620ST
BenQ MX631ST
BenQ MX660
BenQ MX660P
BenQ MX661
BenQ MX662
BenQ MX701
BenQ MX704
BenQ MX710
BenQ MX711
BenQ MX716
BenQ MX717
BenQ MX720
BenQ MX722
BenQ MX723
BenQ MX726
BenQ MX731
BenQ MX750
BenQ MX760
BenQ MX761
BenQ MX763
BenQ MX764
BenQ MX766
BenQ MX768
BenQ MX810ST
BenQ MX812ST
BenQ MX813ST
BenQ MX816ST
BenQ MX819ST
BenQ MX822ST
BenQ MX823ST
BenQ MX825ST
BenQ MX842UST
BenQ MX850UST
BenQ MX852UST
BenQ MX852UST+
BenQ MX880UST
BenQ PB2120
BenQ PB2140
BenQ PB2220
BenQ PB2240
BenQ PB2250
BenQ PB6100
BenQ PB6110
BenQ PB6200
BenQ PB6210
BenQ PB6240
BenQ PB7100
BenQ PB7110
BenQ PB7200
BenQ PB7210
BenQ PB7220
BenQ PB7230
BenQ PB8120
BenQ PB8140
BenQ PB8220
BenQ PB8230
BenQ PB8240
BenQ PB8250
BenQ PB8253
BenQ PB8260
BenQ PB8263
BenQ PB9200
BenQ PE5120
BenQ PE7700
BenQ PE7800
BenQ PE8700
BenQ PE8700
BenQ PE8720
BenQ PU9220
BenQ PU9530
BenQ PU9730
BenQ PW9500
BenQ PW9520
BenQ PW9620
BenQ PX9210
BenQ PX9230
BenQ PX9510
BenQ PX9600
BenQ PX9710
BenQ SH910
BenQ SH915
BenQ SH940
BenQ SH960
BenQ SH960+
BenQ SH963
BenQ SL700X
BenQ SL703S
BenQ SL705S
BenQ SL705X
BenQ SP820
BenQ SP830
BenQ SP831
BenQ SP840
BenQ SP870
BenQ SP890
BenQ SP891
BenQ SP920
BenQ SP920P
BenQ SU917
BenQ SU922
BenQ SU931
BenQ SU964
BenQ SW916
BenQ SW921
BenQ SX912
BenQ SX914
BenQ SX920
BenQ SX930
BenQ TH670
BenQ TH671ST
BenQ TH680
BenQ TH963
BenQ TK800
BenQ VP110X
BenQ VP150X
BenQ W100
BenQ W1000
BenQ W1000+
BenQ W10000
BenQ W1060
BenQ W1070
BenQ W1070+
BenQ W1080ST
BenQ W1100
BenQ W11000
BenQ W1110
BenQ W1200
BenQ W1300
BenQ W1400
BenQ W1500
BenQ W1700
BenQ W2000
BenQ W20000
BenQ W500
BenQ W5000
BenQ W600
BenQ W600+
BenQ W6000
BenQ W700
BenQ W7000
BenQ W710ST
BenQ W750
BenQ W7500
BenQ W770ST
1BenQ W8000
BenQ W9000


BenQ CH100
1920x1080 (HD)
1,000 lumens
BenQ HC1200
1920x1080 (HD)
2,800 lumens
BenQ HT1070
1920x1080 (HD)
2,000 lumens
 BenQ HT2050
1920x1080 (HD)
2,200 lumens
 BenQ HT2150ST
1920x1080 (HD)
2,200 lumens
 BenQ HT3050
1920x1080 (HD)
2,000 lumens
 BenQ HT4050
1920x1080 (HD)
2,000 lumens
 BenQ HT6050
1920x1080 (HD)
2,000 lumens
 BenQ HT8050
3840x2160
2,200 lumens
 BenQ i500
1280x800 (WXGA)
500 lumens
 BenQ LK970
3840x2160
5,000 lumens
 BenQ LU9715
1920x1200 (WUXGA)
8,000 lumens
 BenQ MH530FHD
1920x1080 (HD)
3,300 lumens
 BenQ MH741
1920x1080 (HD)
4,000 lumens
 BenQ MH750
1920x1080 (HD)
4,500 lumens
 BenQ MS524A
800x600 (SVGA)
3,300 lumens
 BenQ MS524E
800x600 (SVGA)
3,200 lumens
 BenQ MS527E
800x600 (SVGA)
3,300 lumens
 BenQ MU686
1920x1200 (WUXGA)
3,500 lumens
 BenQ MW526A
1280x800 (WXGA)
3,300 lumens
 BenQ MW529E
1280x800 (WXGA)
3,300 lumens
 BenQ MW571
1280x800 (WXGA)
3,200 lumens
 BenQ MW632ST
1280x800 (WXGA)
3,200 lumens
 BenQ MW705
1280x800 (WXGA)
4,000 lumens
 BenQ MW727
1280x800 (WXGA)
4,200 lumens
 BenQ MW824ST
1280x800 (WXGA)
3,200 lumens
 BenQ MW843UST
1280x800 (WXGA)
3,000 lumens
 BenQ MW855UST
1280x800 (WXGA)
3,500 lumens
 BenQ MW883UST
1280x800 (WXGA)
3,300 lumens
 BenQ MX525A
1024x768 (XGA)
3,300 lumens
 BenQ MX528E
1024x768 (XGA)
3,300 lumens
 BenQ MX570
1024x768 (XGA)
3,200 lumens
 BenQ MX631ST
1024x768 (XGA)
3,200 lumens
 BenQ MX704
1024x768 (XGA)
4,000 lumens
 BenQ MX723
1024x768 (XGA)
3,700 lumens
 BenQ MX819ST
1024x768 (XGA)
3,000 lumens
 BenQ PU9220
1920x1200 (WUXGA)
5,000 lumens
 BenQ PU9530
1920x1200 (WUXGA)
6,000 lumens
 BenQ PU9730
1920x1200 (WUXGA)
7,000 lumens
 BenQ PX9210
1024x768 (XGA)
6,000 lumens
 BenQ PX9510
1024x768 (XGA)
6,500 lumens
 BenQ PX9710
1024x768 (XGA)
7,000 lumens
 BenQ SH963
1920x1080 (HD)
6,000 lumens
 BenQ SU917
1920x1200 (WUXGA)
5,000 lumens
 BenQ SU922
1920x1200 (WUXGA)
5,000 lumens
 BenQ SU931
1920x1200 (WUXGA)
6,000 lumens
 BenQ SW921
1280x800 (WXGA)
5,000 lumens
 BenQ SX914
1024x768 (XGA)
6,000 lumens
 BenQ SX920
1024x768 (XGA)
5,000 lumens
 BenQ SX930
1024x768 (XGA)
7,000 lumens
 BenQ W1110
1920x1080 (HD)
2,200 lumens
 BenQ W8000
1920x1080 (HD)
2,000 lumens

高清科技股份有限公司 版權所有轉載必究


高清科技股份有限公司 版權所有 最佳瀏覽1024*768 網站內容產品圖片皆為原廠擁有 如有侵權請來信告知

總公司/維修部:台北市南寧路31號2F
台中營業處:台中市西屯區天水西二街3號
高雄營業處:高雄市鼓山區中華一路342號
 電子郵件: 網址:http://www.SuperHi-Vision.com